Gymnasieskolan i Gävle kommun
Elev på Borgarskolan

Elev på Borgarskolan

Elev på Borgarskolan

I menyn hittar du en del information om det Borgarskolan erbjuder sina elever. Du som redan går på Borgarskolan hittar mer specifik information på lärplattformen Fronter.

Fronter

För att logga in på vår lärplattform Fronter hemifrån, gå in på www.fronter.com/gavle och logga in med samma inloggningsuppgifter som du loggar in med på skolan.

Kolla frånvaron hemifrån

http://gavle.skola24.se/

E-post elev

Du kan komma åt din E-post hemifrån genom att logga in på http://webbpost.gavle.se/